Pekan Doa Sedunia Untuk Kesatuan Umat Kristen, 18-25 Januari 2021

by | Jan 17, 2021 | Pengumuman | 0 comments

Table of Contents

Tema Umum: 

“TINGGALLAH DALAM KASIHKU, DAN KAMI AKAN MENGHASILKAN BUAH.”  (Bdk Yoh 15:5-9) 

Perikop Pokok ( Yohanes 15:1-17) 

“Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid- Ku.” 

“Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu, apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu.Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah seorang akan yang lain.” 

Hari Pertama :DIPANGGIL OLEH TUHAN

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu.” (Yoh 15:16a) 

Bacaan:
Kej 12:1-4 – Panggilan Abraham.
Yoh 1:35-51 – Panggilan murid-murid yang pertama. 

Doa
Tuhan Yesus, Kristus, Engkau mencari kami, dan menawarkan persahabatanMu kepada kami, dan menuntun kami kepada kehidupan yang semakin sempurna. Berilah kami kepercayaan diri untuk menjawab panggilanMu agar kami dapat diubah dan menjadi saksi kelembutanMu bagi dunia. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Kedua : MENJADI DEWASA DARI DALAM

“Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu.” (Yoh 15:6a) 

Bacaan:
Ef 3:14-21 – Semoga Kristus bersemayam dalam hati kita.
Luk 2:41-52 – Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. 

Doa
Ya Roh Kudus, semoga kami menerima di dalam hati kami kehadiran Kristus dan menghargainya sebagai rahasia cinta. Perhatikanlah doa kami dan terangi dengan Sabda Kitab Suci, bertindaklah melalui kami sehingga buah-buah rahmatMu dapat perlahan-lahan bertumbuh dalam diri kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Ketiga : MEMBENTUK SATU TUBUH

“Supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.” (Yoh 15:6a) 

Bacaan:
Kol 3:12-17 – Kenakanlah belaskasihan.
Yoh 13:1-15, 34-35 – Hendaklah kamu saling mengasihi. 

Doa
Allah, Bapa kami, Engkau menyatakan cintaMu kepada kami melalui Yesus dan melalui saudara-suadari kami. Bukalah hati kami agar kami dapat menerima satu sama lain dengan segala perbedaan dan hidup dalam pengampunan. Jadilankah kami hidup bersatu sebagai satu tubuh sehingga anugerah yang ada dalam diri setiap orang menjadi nampak. Semoga kami semua bersama-sama menjadi pancaran dari Kristus yang hidup. Karena Dialah, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Keempat: BERDOA BERSAMA

“Aku tidak menyebuit kamu lagi hamba … tetapi Aku menyebut kamu sahabat.” (Yoh 15:15) 

Bacaan:
Rm 8:26-27 – Roh menolong kita dalam kelemahan. Luk 11:1-4 – Tuhan, ajarilah kami berdoa. 

Doa
Tuhan Yesus, seluruh hidupMu adalah doa, kesatuan yang sempurna dengan Bapa. Melalui RohMu, ajarilah kami berdoa menurut kehendak cintaMu. Semoga segenap umat beriman di seluruh dunia bersatu dalam permohonan dan pujian, dan semoga kerajaan cintaMu datang. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Kelima: MEMBIARKAN DIRI SENDIRI DIUBAH OLEH SABDA ALLAH.

“Kamu memang sudah bersih oleh Firman yang Kukatakan kepadamu.” (Yoh 15:3) 

Bacaan:
Ul 30:11-20 – Sabda Tuhan dekat padamu. Mat 5:1-12 – Berbahagialah kamu … 

Doa
Terpujilah Engkau, Allah, Bapa kami, atas anugerah SabdaMu dalam Kitab Suci. Terpujilah Engkau, karena kekuatannya yang mengubah. Bantulah kami untuk memilih kehidupan dan bimbinglah kami dengan Roh KudusMu sehingga kami dapat mengalami kebahagiaan yang sungguh-sungguh ingin Kau bagikan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Keenam : MENERIMA ORANG LAIN

“Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap.” (Yoh 15:16b) 

Bacaan:
Kej 18:1-5 – Abraham menjamu malaikat dekat pohon terbantin di Mamre. Mrk 6:30-44 – Belaskasih Yesus kepada orang banyak. 

Doa
Tuhan Yesus Kristus, kami ingin sungguh-sungguh menerima saudara dan saudarai yang ada bersama kami. Kau tahu betapa kami sering merasa tak berdaya di hadapan penderitaan mereka, namun Engkau senantiasa berada di depan kami, dan menerima mereka dengan penuh belaskasih. Berbicaralah kepada mereka melalu kata-kata kami, dan dukunglah mereka melalui tindakan-tindakan kami, dan biarlah berkat-berkatMu tinggal bersama kami semua. Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Ketujuh: BERTUMBUH DALAN KESATUAN

“Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.” (Yoh 15:6a) 

Bacaan:
1 Kor 1:1-10, 3: 21-23 – Adakah Kristus terbagi-bagi? Yoh 17:20-23 – Seperti engkau dan Aku adalah satu. 

Doa
Ya Roh Kudus, apa yang menghidupkan dan nafas hidup yang lembut, datang dan tinggallah di dalam diri kami. Perbahahuilah dalam diri kami hasrat dan kehendak akan kesatuan sehingga kami hidup dalam kesadaran akan ikatan-ikatan yang menyatukan kami dalam Dikau. Semoga semua orang yang telah memercayakan dirinya kepada Kristus lewat Baptisan bersatu dan memberi kesaksian bersama akan harapan yang menopang hidup mereka. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. 

Hari Kedelapan: BERDAMAI DENGAN SELURUH CIPTAAN

“Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.” (Yoh 15:11) 

Bacaan:
KoL 1:15-20 – Segala sesuatu ada di dalam Dia. Mrk 4:30-32 – Sekecil biji sesawi. 

Doa
Allah Tritunggal, kami bersyukur kepadaMu karena menciptakan dan mencintai kami. Kami bersyukur atas kehadiranMu di dalam diri kami dan di dalam seluruh ciptaan. Semoga kami belajar memandang dunia sebagaimana Engkau memandangnya, dengan cinta. Dalam harapan akan visi ini, semoga kami mampu bekerja untuk dunia di mana keadilan dan damai bersemi demi kemuliaan namaMu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus, meraja, kini dan sepanjang masa. Amin 

Kategori